บทความด้านการทดสอบซอฟต์แวร์

ผลสำเร็จของนักศึกษาสหกิจด้านการทดสอบซอฟต์แวร์

นักศึกษาของสาขา IT ม.แม่โจ้ที่ผ่านการฝึกอบรมการทดสอบซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติจะถูกส่งไป ฝึกสหกิจศึกษาในตำแหน่ง Automation Tester มีระยะเวลา 4 เดือน ที่สถานประกอบการจริง โดยบางส่วนมีความเห็นดังนี้
Insert title here