ติดต่อเรา

ติดต่อศูนย์โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างนักทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

Automated Software Testing Training
Porto

ความเป็นมาของ www.indythaitester.com

www.indythaitester.com มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ โดยเน้นไปที่การใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในปัจจุบัน เช่น Selenium หรือ Unified Function Testing (QTP เดิม) ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถให้แก่นักทดสอบซอฟต์แวร์หรือผู้ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนักทดสอบซอฟต์แวร์ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นด้วย นอกจากนั้นทีมงานยังให้บริการในการฝึกอบรมการทดสอบอัตโนมัติให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่สนใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา


สำนักงาน

  • ที่อยู่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290
  • โทรศัพท์ / โทรสาร (สำนักงาน) : 053-873900 หรือ 053-873903
  • โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 092-9632185
  • Email: indythaitester@gmail.com

รายละเอียดการติดต่อ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ประจำสำนักงาน)

  • กรณีต้องการติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการอบรม สามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น.

  • กรณีต้องการติดต่อเกี่ยวกับการเงินหรือเอกสารทางการเงิน กรุณาติดต่อภายในวันและเวลาราชการ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน